0907.429.762

Thiết Kế Website

Hiển thị một kết quả duy nhất

2.000.000

Dung lượng: 

250MB

Băng Thông:

15GB

01 tên miền: 

.com .net

Thời gian TK: 03 -05 ngày
Gói Gia Hạn: Sau 1 Năm

15.000.000

Dung lượng: 

3GB

Băng Thông:

Không gới hạn

01 tên miền: 

.com .net

Thời gian TK: 15 -20 ngày
Gói Gia Hạn: Sau 1 Năm

5.000.000

Dung lượng: 

500MB

Băng Thông:

30GB

01 tên miền: 

.com .net

Thời gian TK: 15 -20 ngày
Gói Gia Hạn: Sau 1 Năm

7.000.000

Dung lượng: 

2GB

Băng Thông:

Không gới hạn

01 tên miền: 

.com .net

Thời gian TK: 15 -20 ngày
Gói Gia Hạn: Mãi Mãi (Trừ Hosting)